K.P.C.News : ข่าวสารวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์

วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์จัดการประชุมทางวิชาการและแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์จัดการประชุมทางวิชาการและแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561

วันนี้ (31 ต.ค. 2561) คณะกรรมการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์...

วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ น้อมรำลึกในหลวง รัชกาลที่ 9

วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ น้อมรำลึกในหลวง รัชกาลที่ 9

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร...

วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีทอดถวายผ้าป่าสามัคคี รวมใจสร้างพระใหญ่พุทธศิลป์ถิ่นเมืองน้ำดำ

วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีทอดถวายผ้าป่าสามัคคี รวมใจสร้างพระใหญ่พุทธศิลป์ถิ่นเมืองน้ำดำ

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 นายสมพงษ์ แสนบุตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์...

พิธีวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

พิธีวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสมพงษ์ แสนบุตร...

กิจกรรมกาแฟยามเช้า ชมรมเรารักกาฬสินธุ์ ส่งเสริมความสามัคคี สมานฉันท์

กิจกรรมกาแฟยามเช้า ชมรมเรารักกาฬสินธุ์ ส่งเสริมความสามัคคี สมานฉันท์

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา 07.30 น. นายสมพงษ์ แสนบุตร...

 • วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์จัดการประชุมทางวิชาการและแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561

  วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์จัดการประชุมทางวิชาการและแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561

 • วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ น้อมรำลึกในหลวง รัชกาลที่ 9

  วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ น้อมรำลึกในหลวง รัชกาลที่ 9

 • วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีทอดถวายผ้าป่าสามัคคี รวมใจสร้างพระใหญ่พุทธศิลป์ถิ่นเมืองน้ำดำ

  วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีทอดถวายผ้าป่าสามัคคี รวมใจสร้างพระใหญ่พุทธศิลป์ถิ่นเมืองน้ำดำ

 • พิธีวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

  พิธีวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

 • กิจกรรมกาแฟยามเช้า ชมรมเรารักกาฬสินธุ์ ส่งเสริมความสามัคคี สมานฉันท์

  กิจกรรมกาแฟยามเช้า ชมรมเรารักกาฬสินธุ์ ส่งเสริมความสามัคคี สมานฉันท์

วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ สถานศึกษารางวัลพระราชทาน 4 ปีการศึกษา (ปีการศึกษา 2537 , 2542 , 2552 และ 2554) ได้รับการรับรองมาตรฐานจากศึกษาจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) เปิดรับสมัครทุกวัน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 0-4381-2101 , 0-4381-2102

รอบรั้ววิทยาลัย (อัพเดตข่าวสารจากฝ่าย/แผนก/งาน โดยทีมงาน ICT)

 • วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ เปิดสอนหลักสูตรสำหรับผู้ประกอบการ สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) เรียนเสาร์-อาทิตย์
  วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ เปิดสอนหลักสูตรสำหรับผู้ประกอบการ สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) เรียนเสาร์-อาทิตย์ วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์เปิดหลักสูตรสำหรับผู้ประกอบการ สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ประจำปีการศึกษา 2561 วิชาระบบเครื่องยนต์ (1101 - 1201) วิชาระบบเครื่องล่างรถยนต์ (1101 – 1202) วิชาระบบส่งกำลังรถยนต์ (1101 – 1203) เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์ สมัครเรียนตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน – 20 กรกฎาคม 2561 ค่าลงทะเบียนเรียนวิชาละ 1,500 บาท เริ่มเรียนวันที่ 2 มกราคม 2562- 8 มิถุนายน 2562 สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-4381-2101-2 หรือทางเว็บไซต์ www.kpc.ac.th
 • ตารางสอบ V-NET ปีการศึกษา 2561 ระดับ ปวช. และระดับ ปวส.
  ตารางสอบ V-NET ปีการศึกษา 2561 ระดับ ปวช. และระดับ ปวส. งานวัดผลและประเมินผล ขอแจ้งตารางสอบ V-NET ปีการศึกษา 2561 ระดับ ปวช. และระดับ ปวส. หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่งานวัดผล อาคารอำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ โทร. 0-4381-2101-2
 • ผลการคัดเลือกครูพิเศษสอน สาขาวิชานวดไทยเพื่อสุขภาพ
  ผลการคัดเลือกครูพิเศษสอน สาขาวิชานวดไทยเพื่อสุขภาพ วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน วิชานวดไทยเพื่อสุขภาพ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานบุคลากร โทร.0-4381-2101-2 (ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศได้ที่ไฟล์แนบ)
 • รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งตำแหน่งครูพิเศษสอน (วิชานวดไทยเพื่อสุขภาพ)
  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งตำแหน่งครูพิเศษสอน (วิชานวดไทยเพื่อสุขภาพ) วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน วิชานวดไทยเพื่อสุขภาพ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานบุคลากร โทร.0-4381-2101-2 (ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศได้ที่ไฟล์แนบ)
 • ประกาศรับสมัครครูพิเศษสอน วิชานวดไทยเพื่อสุขภาพ จำนวน 1 อัตรา
  ประกาศรับสมัครครูพิเศษสอน วิชานวดไทยเพื่อสุขภาพ จำนวน 1 อัตรา วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน วิชานวดไทยเพื่อสุขภาพ จำนวน 1 อัตรา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานบุคลากร โทร.0-4381-2101-2 (ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศรับสมัครได้ที่ไฟล์แนบ)
 • การเปิด-ปิด การเรียนการสอน ปีการศึกษา 2561
  การเปิด-ปิด การเรียนการสอน ปีการศึกษา 2561 งานทะเบียนแจ้งกำหนดการปิด-เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ของนักศึกษาหลักสูตร ปวช. และ ปวส. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-4381-2101 หรือดาวน์โหลดรายละเอียดได้ที่ไฟล์แนบ
 • เปิดสอนหลักสูตรสำหรับผู้ประกอบการ สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) รุ่นที่ 1
  เปิดสอนหลักสูตรสำหรับผู้ประกอบการ สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) รุ่นที่ 1 วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์เปิดหลักสูตรใหม่ “เปิดสอน” หลักสูตรสำหรับผู้ประกอบการ สถานตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 วิชาระบบเครื่องยนต์ (1101 - 1201) วิชาระบบเครื่องล่างรถยนต์ (1101 – 1202) วิชาระบบส่งกำลังรถยนต์ (1101 – 1203) เรียนวันเสาร์ – อาทิตย์ สมัครเรียนตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน – 20 กรกฎาคม 2561 ค่าลงทะเบียนเรียน 4,500 บาท เริ่มเรียนวันที่ 21 กรกฎาคม 2561 สนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-4381-2101-2 หรือทางเว็บไซต์ www.kpc.ac.th
 • เตรียมพร้อมสอบ V-NET ปีการศึกษา 2560
  เตรียมพร้อมสอบ V-NET ปีการศึกษา 2560 เตรียมพร้อมสอบ V-NET ปีการศึกษา 2560 การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอาชีวศึกษา ระดับ ปวช.3 และ ปวส.3 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานวัดผลและประเมินผล วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ โทร.043-812102
 • ประกวดราคาซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ประจำตัวผู้เรียน (e-bidding)
  ประกวดราคาซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ประจำตัวผู้เรียน (e-bidding) วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ประจำตัวผู้เรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 766,600 (เจ็ดแสนหกหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานพัสดุ โทร.080-1808181

ศูนย์กลางข้อมูลสารสนเทศ (Data Center)

Written on 14/07/2559, 13:43 by Trakol Phupuangpet
wi-fi-acตอนนี้ เริ่มได้ยินหลายๆคนบอกว่า ถ้าจะเชื่อมต่อ Wi-Fi ได้ดี ควรจะใช้ Wi-Fi AC มันคืออะไร และเป็นเพราะอะไร มาติดตามกัน อย่างที่เราทราบกันดีว่า...
Written on 23/06/2559, 07:52 by Trakol Phupuangpet
echo-english Echo English : แอพพลิเคชั่นเพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของคนไทยทุกคน          พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ...
Written on 10/06/2559, 08:55 by Trakol Phupuangpet
online-virus-scanเนื่องจากปัจจุบันได้มีไวรัสและมัลแวร์ระบาดผ่านเว็บไซต์ โดยช่องทางหลักจะผ่านโซเชียลมีเดียยอดนิยม คือ Facebook...
Written on 04/06/2558, 14:39 by Trakol Phupuangpet
windows-10 ระบบปฏิบัติการวินโดวส์เวอร์ชันใหม่ “Windows 10” จะลุยเปิดให้ผู้ใช้ Windows 7 และ Windows 8.1 ดาวน์โหลดฟรีในวันที่ 29 กรกฎาคมนี้...
Written on 02/12/2557, 14:50 by Trakol Phupuangpet
ไทยคมทุ่ม-20-ล้านบาท-ดึงนาซ่ามาจัดนิทรรศการอวกาศไทยคมทุ่ม 20 ล้านบาท จัดซีเอสอาร์เล็กๆ ดึงนาซ่าร่วมจัดนิทรรศการทางอวกาศ “นาซ่า เอ ฮิวแมน แอดเวนเจอร์”...
Written on 15/10/2561, 11:23 by Trakol Phupuangpet
ชุดการสอนวิชาวัดละเอียด-รหัสวิชา-2102-2004ชุดการสอนวิชาวัดละเอียด รหัสวิชา 2102 - 2004หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 โดย นายพิชัย จันทะสอนตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ...
Written on 26/07/2560, 15:50 by Trakol Phupuangpet
2101-2102ชุดการสอนที่ 4 เรื่อง ระบบควบคุมการฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (2101-2102)ตรงตามจุดประสงค์รายวิชา มาตรฐานรายวิชา และคำอธิบายรายวิชา...
Written on 06/07/2560, 14:36 by Trakol Phupuangpet
2204-2007เอกสารประกอบการสอน วิชาการเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด (รหัสวิชา 2204-2007)หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช...
Written on 01/11/2559, 10:33 by Trakol Phupuangpet
sompong2  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถในการจัดการอาชีวศึกษา ในวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ โดย นายสมพงษ์ แสนบุตร...
Written on 01/11/2559, 10:27 by Trakol Phupuangpet
sompong1 การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการเรียนการสอนวิชาชีพระยะสั้น ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โดย นายสมพงษ์ แสนบุตร...
Written on 16/02/2559, 11:51 by Trakol Phupuangpet
kpc_manual คู่มือการบริหารจัดการเว็บไซต์วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ (www.kpc.ac.th) เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาที่มีส่วนรับผิดชอบข้อมูลของแต่ละฝ่าย/แผนก/งาน...
Written on 29/09/2558, 14:43 by Trakol Phupuangpet
คู่มือการใช้งาน-std2011 ลำดับที่ เนื้อหา ชนิดไฟล์ 1.  คู่มือ STD2011 (ฉบับรวม ทะเบียน หลักสูตร วัดผล) 2.  คู่มือ STD2011...
Written on 07/07/2558, 15:53 by Trakol Phupuangpet
มาตรฐานการอาชีวศึกษา-พ-ศ-2555มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555...
Written on 16/12/2557, 15:21 by Trakol Phupuangpet
ขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของวิทยาลัย แนะนำขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตของวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ การเข้าใช้งานครั้งแรก (สำคัญ) 1. ให้ทำการเข้าระบบ โดยใช้ "ชื่อผู้ใช้" และ...
Written on 20/08/2557, 14:58 by Trakol Phupuangpet
แนวทางปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษา-ระบบทวิภาคี การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี เป็นการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ...
Written on 23/12/2558, 15:03 by Trakol Phupuangpet
scout2558-18ภาพบรรยากาศกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมของกองลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ในวันที่ 18 ธ.ค. 2558 (พิธีเปิด...
Written on 23/12/2558, 14:57 by Trakol Phupuangpet
scout2558เช้าวันที่ 8 ธ.ค. 58 ที่วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ นายสมพงษ์ แสนบุตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ นำคณะผู้กำกับกองลูกเสือวิสามัญ...
Written on 11/12/2558, 09:14 by Trakol Phupuangpet
dad-day-2015 (4 ธ.ค. 58) นายสมพงษ์ แสนบุตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา...
Written on 06/10/2558, 15:26 by Trakol Phupuangpet
vtr-แนะนำแผนกวิชาเทคโนโลยีตัวถังและสีรถยนต์ คลิกชม VTR ได้ที่นี่
Written on 04/09/2558, 09:55 by Trakol Phupuangpet
โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดปัญหาการออกกลางคันสร้างภูมิคุ้มกันตามรอยพ่อ(31 ส.ค. 58) วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ นำนักศึกษา จำนวน 60 คน เดินทางจากวิทยาลัยฯ ไปจัดโครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดปัญหาการออกกลางคัน ณ วัดป่านาคำ...
Written on 13/06/2560, 10:45 by Trakol Phupuangpet
computer-law-2560 พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ให้ไว้ ณ วันที่ 23...
Written on 07/09/2558, 09:06 by Trakol Phupuangpet
ระเบียบฯ-ว่าด้วยการบริหารจัดการกองทุนเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ-พ-ศ-2558ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารจัดการกองทุนเพื่อพัฒนาการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ พ.ศ. 2558...
Written on 07/09/2558, 08:54 by Trakol Phupuangpet
กฏกระทรวงการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษา-เพื่อจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา-พ-ศ-2555กฏกระทรวงการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื่อจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555...
Written on 07/09/2558, 08:49 by Trakol Phupuangpet
พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา-พ-ศ-2551พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551 (ดาวน์โหลดที่นี่)
Written on 07/09/2558, 08:39 by Trakol Phupuangpet
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์-พ-ศ-2550สรุปความ พรบ.คอมพิวเตอร์ 2550 เนื่องจากพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 ได้การประกาศใช้ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2550...

แบนเนอร์เว็บไซต์

 bn220-02  bn001  116-05-55 kasit 
bn007 bn003 bn010 bn220-05
bn009 Parliament senate bfmis
ระบบฐานขอมลครภณฑ bn220-04 stat56 บคลากร
bn2555-KM bn220-055 bn002 bn008
bn0040404 bn006.png vec one2 Online
vec moodle1  studentload  english mate logo kalasinnews

เส้นทางมาวิทยาลัย (Google Map)
googlemap
- เข้า-ออก จากระบบเครือข่าย
- สถานะเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต
เปลี่ยนรหัสผ่านผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต
- ลงทะเบียน Mac Address
- ติดต่อทีมงาน ICT (แจ้งซ่อมแซม)
- สมัครสมาชิกชมรมศิษย์เก่าฯ hot-kapook2

 เกี่ยวกับวิทยาลัย
- ประวัติความเป็นมา
- ทำเนียบผู้บริหาร
- ข้อมูลบุคลากร
- ข้อมูลนักเรียน
- ข้อมูลหลักสูตร
- ข้อมูลอาคารสถานที่
- ข้อมูลงบประมาณ
- ข้อมูลตลาดแรงงาน
- ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
 หน่วยงานภายใน
- ฝ่ายวิชาการ
- ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
- ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
- ฝ่ายบริหารทรัพยากร
flowers

 หน่วยงานต้นสังกัด
- รัฐบาลไทย
- กระทรวงศึกษาธิการ
- สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- สำนักอำนวยการ
- สำนักพัฒนาสมรรถนะฯ
- สำนักนโยบายและแผนฯ
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนฯ
- สถาบันการอาชีวศึกษา

สถานศึกษาใน อศจ.กาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
- วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
- วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
- วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี