K.P.C.News : ข่าวสารวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์

วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์จัดการประชุมทางวิชาการและแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์จัดการประชุมทางวิชาการและแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561

วันนี้ (31 ต.ค. 2561) คณะกรรมการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์...

วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ น้อมรำลึกในหลวง รัชกาลที่ 9

วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ น้อมรำลึกในหลวง รัชกาลที่ 9

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561 ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายไกรสร...

วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีทอดถวายผ้าป่าสามัคคี รวมใจสร้างพระใหญ่พุทธศิลป์ถิ่นเมืองน้ำดำ

วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีทอดถวายผ้าป่าสามัคคี รวมใจสร้างพระใหญ่พุทธศิลป์ถิ่นเมืองน้ำดำ

เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 นายสมพงษ์ แสนบุตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์...

พิธีวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

พิธีวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หน้าศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสมพงษ์ แสนบุตร...

กิจกรรมกาแฟยามเช้า ชมรมเรารักกาฬสินธุ์ ส่งเสริมความสามัคคี สมานฉันท์

กิจกรรมกาแฟยามเช้า ชมรมเรารักกาฬสินธุ์ ส่งเสริมความสามัคคี สมานฉันท์

วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เวลา 07.30 น. นายสมพงษ์ แสนบุตร...

 • วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์จัดการประชุมทางวิชาการและแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561

  วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์จัดการประชุมทางวิชาการและแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561

 • วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ น้อมรำลึกในหลวง รัชกาลที่ 9

  วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ น้อมรำลึกในหลวง รัชกาลที่ 9

 • วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีทอดถวายผ้าป่าสามัคคี รวมใจสร้างพระใหญ่พุทธศิลป์ถิ่นเมืองน้ำดำ

  วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีทอดถวายผ้าป่าสามัคคี รวมใจสร้างพระใหญ่พุทธศิลป์ถิ่นเมืองน้ำดำ

 • พิธีวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

  พิธีวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

 • กิจกรรมกาแฟยามเช้า ชมรมเรารักกาฬสินธุ์ ส่งเสริมความสามัคคี สมานฉันท์

  กิจกรรมกาแฟยามเช้า ชมรมเรารักกาฬสินธุ์ ส่งเสริมความสามัคคี สมานฉันท์

แผนผังเว็บไซต์วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์

Powered by Xmap
 

เส้นทางมาวิทยาลัย (Google Map)
googlemap
- เข้า-ออก จากระบบเครือข่าย
- สถานะเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต
เปลี่ยนรหัสผ่านผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต
- ลงทะเบียน Mac Address
- ติดต่อทีมงาน ICT (แจ้งซ่อมแซม)
- สมัครสมาชิกชมรมศิษย์เก่าฯ hot-kapook2

 เกี่ยวกับวิทยาลัย
- ประวัติความเป็นมา
- ทำเนียบผู้บริหาร
- ข้อมูลบุคลากร
- ข้อมูลนักเรียน
- ข้อมูลหลักสูตร
- ข้อมูลอาคารสถานที่
- ข้อมูลงบประมาณ
- ข้อมูลตลาดแรงงาน
- ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
 หน่วยงานภายใน
- ฝ่ายวิชาการ
- ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
- ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
- ฝ่ายบริหารทรัพยากร
flowers

 หน่วยงานต้นสังกัด
- รัฐบาลไทย
- กระทรวงศึกษาธิการ
- สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- สำนักอำนวยการ
- สำนักพัฒนาสมรรถนะฯ
- สำนักนโยบายและแผนฯ
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนฯ
- สถาบันการอาชีวศึกษา

สถานศึกษาใน อศจ.กาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
- วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
- วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
- วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี