K.P.C.News : ข่าวสารวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์

วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

เช้าวันนี้ (5 ธ.ค. 62) นายวาทิช ผ่านสำแดง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์...

ผู้อำนวยการมอบแนวทางการขับเคลื่อน อวท.วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ สู่ความเป็นเลิศ

ผู้อำนวยการมอบแนวทางการขับเคลื่อน อวท.วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ สู่ความเป็นเลิศ

นายวาทิช ผ่านสำแดง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์...

วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์จัดการประชุมทางวิชาการและแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561

วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์จัดการประชุมทางวิชาการและแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561

วันนี้ (31 ต.ค. 2561) คณะกรรมการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์...

 • ผอ.สอ.ฉ.3 ออกติดตามความพร้อมสถานศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด-19

  ผอ.สอ.ฉ.3 ออกติดตามความพร้อมสถานศึกษาด้านการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด-19

 • สมัครด่วน! เปิดมิติใหม่การศึกษาไทย กองทุน กสศ. ให้ทุนเรียนฟรี 50 ทุน มีเงินใช้ระหว่างเรียนกว่า 2 แสนบาทต่อคน แห่งเดียวในจังหวัดกาฬสินธุ์

  สมัครด่วน! เปิดมิติใหม่การศึกษาไทย กองทุน กสศ. ให้ทุนเรียนฟรี 50 ทุน มีเงินใช้ระหว่างเรียนกว่า 2...

 • วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

  วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

 • ผู้อำนวยการมอบแนวทางการขับเคลื่อน อวท.วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ สู่ความเป็นเลิศ

  ผู้อำนวยการมอบแนวทางการขับเคลื่อน อวท.วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ สู่ความเป็นเลิศ

 • วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์จัดการประชุมทางวิชาการและแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561

  วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์จัดการประชุมทางวิชาการและแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2561

แผนผังเว็บไซต์วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์

Powered by Xmap
 

เส้นทางมาวิทยาลัย (Google Map)
googlemap
- เข้า-ออก จากระบบเครือข่าย
- สถานะเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต
เปลี่ยนรหัสผ่านผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต
- ลงทะเบียน Mac Address
- ติดต่อทีมงาน ICT (แจ้งซ่อมแซม)
- สมัครสมาชิกชมรมศิษย์เก่าฯ hot-kapook2

 เกี่ยวกับวิทยาลัย
- ประวัติความเป็นมา
- ทำเนียบผู้บริหาร
- ข้อมูลบุคลากร
- ข้อมูลนักเรียน
- ข้อมูลหลักสูตร
- ข้อมูลอาคารสถานที่
- ข้อมูลงบประมาณ
- ข้อมูลตลาดแรงงาน
- ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
 หน่วยงานภายใน
- ฝ่ายวิชาการ
- ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
- ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
- ฝ่ายบริหารทรัพยากร
flowers

 หน่วยงานต้นสังกัด
- รัฐบาลไทย
- กระทรวงศึกษาธิการ
- สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- สำนักอำนวยการ
- สำนักพัฒนาสมรรถนะฯ
- สำนักนโยบายและแผนฯ
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนฯ
- สถาบันการอาชีวศึกษา

สถานศึกษาใน อศจ.กาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
- วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
- วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
- วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี