โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตไทยและโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตัวตนเอง ประจำปีการศึกษา 2557

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

DSCF7257เมื่อช่วงเช้าของวันนี้ (30 ม.ค. 58) นายสมพงษ์ แสนบุตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมวิถีชีวิตไทยกับการเข้าสู่อาเซียนและโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเอง ประจำปีการศึกษา 2557 โดยจัดให้มีกิจกรรมการตักบาตร แต่งกายด้วยชุดไทย และเล่นเกมส์ชิงรางวัล ซึ่งมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้กันอย่างพร้อมเพรียง (ขอบคุณภาพจาก อ.ศราวุฒิ บุญไชยแสน) 

 

คลิกชมภาพทั้งหมดได้ที่นี่ค่ะ

Tags: ปีการศึกษา 2557 โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตไทย โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตัวตนเอง

เส้นทางมาวิทยาลัย (Google Map)
googlemap
- เข้า-ออก จากระบบเครือข่าย
- สถานะเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต
เปลี่ยนรหัสผ่านผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต
- ลงทะเบียน Mac Address
- ติดต่อทีมงาน ICT (แจ้งซ่อมแซม)
- สมัครสมาชิกชมรมศิษย์เก่าฯ hot-kapook2

 เกี่ยวกับวิทยาลัย
- ประวัติความเป็นมา
- ทำเนียบผู้บริหาร
- ข้อมูลบุคลากร
- ข้อมูลนักเรียน
- ข้อมูลหลักสูตร
- ข้อมูลอาคารสถานที่
- ข้อมูลงบประมาณ
- ข้อมูลตลาดแรงงาน
- ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
 หน่วยงานภายใน
- ฝ่ายวิชาการ
- ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
- ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
- ฝ่ายบริหารทรัพยากร
flowers

 หน่วยงานต้นสังกัด
- รัฐบาลไทย
- กระทรวงศึกษาธิการ
- สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- สำนักอำนวยการ
- สำนักพัฒนาสมรรถนะฯ
- สำนักนโยบายและแผนฯ
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนฯ
- สถาบันการอาชีวศึกษา

สถานศึกษาใน อศจ.กาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
- วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
- วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
- วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี