โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการบูรณาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

10170683 869172623135546 5020382382755137433 nวันที่ 21 ม.ค. 2558 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมริมปาว อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ นายสมพงษ์  แสนบุตร  ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ เข้าร่วมงานโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการบูรณาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของแรงงานรองรับประชาคมอาเซียน ซึ่งจัดโดยศูนย์พัฒนาฝีมืองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยได้รับเกียรติจากนายสุรพจน์ รัชชุศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ 

 

1557607 869172629802212 3501259035591932846 n

10386297 869172633135545 4079712309276453074 n

10945055 869172619802213 3506725537715202044 n

ขอบคุณภาพข่าวจาก : ฝ่ายประชาสัมพันธ์ มทร.อีสาน วข.กาฬสินธุ์

Tags: ศูนย์พัฒนาฝีมืองแรงงานจังหวัดกาฬสินธุ์ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการบูรณาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

เส้นทางมาวิทยาลัย (Google Map)
googlemap
- เข้า-ออก จากระบบเครือข่าย
- สถานะเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต
เปลี่ยนรหัสผ่านผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต
- ลงทะเบียน Mac Address
- ติดต่อทีมงาน ICT (แจ้งซ่อมแซม)
- สมัครสมาชิกชมรมศิษย์เก่าฯ hot-kapook2

 เกี่ยวกับวิทยาลัย
- ประวัติความเป็นมา
- ทำเนียบผู้บริหาร
- ข้อมูลบุคลากร
- ข้อมูลนักเรียน
- ข้อมูลหลักสูตร
- ข้อมูลอาคารสถานที่
- ข้อมูลงบประมาณ
- ข้อมูลตลาดแรงงาน
- ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
 หน่วยงานภายใน
- ฝ่ายวิชาการ
- ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
- ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
- ฝ่ายบริหารทรัพยากร
flowers

 หน่วยงานต้นสังกัด
- รัฐบาลไทย
- กระทรวงศึกษาธิการ
- สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- สำนักอำนวยการ
- สำนักพัฒนาสมรรถนะฯ
- สำนักนโยบายและแผนฯ
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนฯ
- สถาบันการอาชีวศึกษา

สถานศึกษาใน อศจ.กาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
- วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
- วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
- วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี