วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธู์ จัดโครงการมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

kalasinnews-x

เมื่อเวลา 13.30 น.วันนี้ (17 ธ.ค. 2557) ที่หอประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสมพงษ์  แสนบุตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมสนับสนุนมอบทุนในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

 

kalasinnews-i

kalasinnews-j

kalasinnews-k

kalasinnews-l

kalasinnews-m

kalasinnews-n

kalasinnews-o

kalasinnews-p

kalasinnews-q

kalasinnews-r

kalasinnews-s

kalasinnews-t

kalasinnews-u

kalasinnews-v

kalasinnews-w

kalasinnews-y

kalasinnews-z

ตระกูล  ภูพวงเพชร ข่าว/ภาพ

Tags: โครงการมอบทุนการศึกษา นายสมพงษ์ แสนบุตร ปีการศึกษา 2557

เส้นทางมาวิทยาลัย (Google Map)
googlemap
- เข้า-ออก จากระบบเครือข่าย
- สถานะเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต
เปลี่ยนรหัสผ่านผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต
- ลงทะเบียน Mac Address
- ติดต่อทีมงาน ICT (แจ้งซ่อมแซม)
- สมัครสมาชิกชมรมศิษย์เก่าฯ hot-kapook2

 เกี่ยวกับวิทยาลัย
- ประวัติความเป็นมา
- ทำเนียบผู้บริหาร
- ข้อมูลบุคลากร
- ข้อมูลนักเรียน
- ข้อมูลหลักสูตร
- ข้อมูลอาคารสถานที่
- ข้อมูลงบประมาณ
- ข้อมูลตลาดแรงงาน
- ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
 หน่วยงานภายใน
- ฝ่ายวิชาการ
- ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
- ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
- ฝ่ายบริหารทรัพยากร
flowers

 หน่วยงานต้นสังกัด
- รัฐบาลไทย
- กระทรวงศึกษาธิการ
- สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- สำนักอำนวยการ
- สำนักพัฒนาสมรรถนะฯ
- สำนักนโยบายและแผนฯ
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนฯ
- สถาบันการอาชีวศึกษา

สถานศึกษาใน อศจ.กาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
- วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
- วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
- วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี