ลงนามถวายพระพร เนื่องในวัน 5 ธันวามหาราช

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

10325557 672272612892850 7495672491540367746 n(3 ธ.ค. 57) นายสมพงษ์  แสนบุตร  ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์  นำคณะผู้บริหาร  ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ประกอบพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พิธีลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557 ณ หอประชุม วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์  อย่างพร้อมเพรียง

 

10351885 672268616226583 9145474163534470662 n

10409299 672269206226524 6100101805658286946 n

10350529 672269866226458 3090427701299844017 n

10690285 672270382893073 106265175999732456 n

10846271 672270742893037 2425142362408706755 n

10308388 672271296226315 6817896535095173289 n

10421595 672271326226312 1138936577825902123 n

10172597 672271879559590 2589102673807337603 n

10306321 672272112892900 8556601695527324416 n

10410521 672272699559508 2556883841679949207 n

ขอบคุณภาพจาก อ.มงคลศักดิ์  ดวงพุทธา

Tags: ลงนามถวายพระพร เนื่องในวัน 5 ธันวามหาราช

เส้นทางมาวิทยาลัย (Google Map)
googlemap
- เข้า-ออก จากระบบเครือข่าย
- สถานะเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต
เปลี่ยนรหัสผ่านผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต
- ลงทะเบียน Mac Address
- ติดต่อทีมงาน ICT (แจ้งซ่อมแซม)
- สมัครสมาชิกชมรมศิษย์เก่าฯ hot-kapook2

 เกี่ยวกับวิทยาลัย
- ประวัติความเป็นมา
- ทำเนียบผู้บริหาร
- ข้อมูลบุคลากร
- ข้อมูลนักเรียน
- ข้อมูลหลักสูตร
- ข้อมูลอาคารสถานที่
- ข้อมูลงบประมาณ
- ข้อมูลตลาดแรงงาน
- ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
 หน่วยงานภายใน
- ฝ่ายวิชาการ
- ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
- ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
- ฝ่ายบริหารทรัพยากร
flowers

 หน่วยงานต้นสังกัด
- รัฐบาลไทย
- กระทรวงศึกษาธิการ
- สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- สำนักอำนวยการ
- สำนักพัฒนาสมรรถนะฯ
- สำนักนโยบายและแผนฯ
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนฯ
- สถาบันการอาชีวศึกษา

สถานศึกษาใน อศจ.กาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
- วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
- วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
- วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี