กิจกรรมวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน ปี 2557

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

10799349 730812213639859 259112413 nเช้านี้ที่วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ นำโดย นายสมพงษ์ แสนบุตร ผู้อำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ นำคณะครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา จัดกิจกรรมวันโลกรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน เพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงการใช้รถใช้ถนนร่วมกัน การเคารพกฎจราจร และการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนอย่างปลอดภัย โดยได้อ่านสารนายกรัฐมนตรี เนื่องใน "วันโลกรำลึก ถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน" (World Day of Remembrance for RoadTraffic Victims) ประจำปี 2557 และร่วมยืนไว้อาลัยเพื่อรำลึกถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน

 

10811656 730812306973183 970564551 n

10799730 730812180306529 382261141 n

Tags: World Day of Remembrance for RoadTraffic Victims วันโลกรำลึก ถึงผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน

เส้นทางมาวิทยาลัย (Google Map)
googlemap
- เข้า-ออก จากระบบเครือข่าย
- สถานะเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต
เปลี่ยนรหัสผ่านผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต
- ลงทะเบียน Mac Address
- ติดต่อทีมงาน ICT (แจ้งซ่อมแซม)
- สมัครสมาชิกชมรมศิษย์เก่าฯ hot-kapook2

 เกี่ยวกับวิทยาลัย
- ประวัติความเป็นมา
- ทำเนียบผู้บริหาร
- ข้อมูลบุคลากร
- ข้อมูลนักเรียน
- ข้อมูลหลักสูตร
- ข้อมูลอาคารสถานที่
- ข้อมูลงบประมาณ
- ข้อมูลตลาดแรงงาน
- ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
 หน่วยงานภายใน
- ฝ่ายวิชาการ
- ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
- ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
- ฝ่ายบริหารทรัพยากร
flowers

 หน่วยงานต้นสังกัด
- รัฐบาลไทย
- กระทรวงศึกษาธิการ
- สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- สำนักอำนวยการ
- สำนักพัฒนาสมรรถนะฯ
- สำนักนโยบายและแผนฯ
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนฯ
- สถาบันการอาชีวศึกษา

สถานศึกษาใน อศจ.กาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
- วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
- วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
- วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี