โครงการประชุมทางวิชาการฯ ปีการศึกษา 2557

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

P 20140917 091413วันนี้เวลา 09.00 น. นายสมพงษ์ แสนบุตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ และการจัดนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับหน่วย ประจำปีการศึกษา 2557 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ โดยภายในงานยังมีการจัดโครงการขับขี่ปลอดภัย ด้วยการสาธิตการขับรถจักรยานยนต์ , การแข่งขันประกวดมารยาทไทย , การแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน การพูด การอ่าน การเล่านิทาน , กิจกรรม 108 อาชีพ การสาธิตผลิตภัณฑ์ประดิษฐ์แปรรูปจากเสื่อกก และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งมีกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายกว่า 15 โรงเรียน นำนักเรียนเข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานอีกด้วย

คลิกชมภาพทั้งหมดที่นี่

 

 

ตระกูล ภูพวงเพชร ข่าว/ภาพ
www.kpc.ac.th 

Tags: โครงการประชุมทางวิชาการ องค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ การจัดนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่

เส้นทางมาวิทยาลัย (Google Map)
googlemap
- เข้า-ออก จากระบบเครือข่าย
- สถานะเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต
เปลี่ยนรหัสผ่านผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต
- ลงทะเบียน Mac Address
- ติดต่อทีมงาน ICT (แจ้งซ่อมแซม)
- สมัครสมาชิกชมรมศิษย์เก่าฯ hot-kapook2

 เกี่ยวกับวิทยาลัย
- ประวัติความเป็นมา
- ทำเนียบผู้บริหาร
- ข้อมูลบุคลากร
- ข้อมูลนักเรียน
- ข้อมูลหลักสูตร
- ข้อมูลอาคารสถานที่
- ข้อมูลงบประมาณ
- ข้อมูลตลาดแรงงาน
- ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
 หน่วยงานภายใน
- ฝ่ายวิชาการ
- ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
- ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
- ฝ่ายบริหารทรัพยากร
flowers

 หน่วยงานต้นสังกัด
- รัฐบาลไทย
- กระทรวงศึกษาธิการ
- สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- สำนักอำนวยการ
- สำนักพัฒนาสมรรถนะฯ
- สำนักนโยบายและแผนฯ
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนฯ
- สถาบันการอาชีวศึกษา

สถานศึกษาใน อศจ.กาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
- วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
- วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
- วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี