ขอเชิญรับชม วีดีโอก้าวข้าม...เพื่อตามฝัน" Official Trailer

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

dream1ภาพยนตร์สารคดีพิเศษชุด "ก้าวข้าม...เพื่อตามฝัน"

กองทัพเรือร่วมกับ ๗ กระทรวงฝ่ายสังคมจิตวิทยาของ คสช. ได้แก่ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม , กระทรวงศึกษาธิการ , กระทรวงสาธารณสุข , กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , กระทรวงวัฒนธรรม , กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงการท่องเ­ที่ยวและกีฬา ได้ร่วมกันจัดทําบทเพลงและมิวสิควีดีโอเพื­่อประกอบภาพยนตร์สารคดีชุดที่มีชื่อว่า “ก้าวข้าม...เพื่อตามฝัน” ซึ่งภาพยนตร์สารคดีดังกล่าวนี้มีเนื้อหาเพ­ื่อให้กําลังใจพี่น้องประชาชนในทุกภาคส่วน­ให้มีกําลังใจที่จะเดินหน้าขับเคลื่อนเพื่­อประเทศชาติหลังความแตกแยกขัดแย้งได้ผ่านพ­้นไป โดยได้หยิบยกเอาเรื่องจริงที่เกิดขึ้นภายใ­ต้บริบทของกระทรวงนั้นๆ มาบอกเล่า

 

ภาพยนตร์สารคดีพิเศษชุดนี้ ประกอบด้วยเรื่องสั้น ทั้งหมด ๗ เรื่อง คือ
๑. การสร้างที่กลับมา
๒. ศรัทธาและเหตุผล
๓. ชีวิตใหม่ที่เชื่อมโยง
๔. กำลังใจเคลื่อนที่เร็ว
๕. น้ำเดียวกัน
๖. ตามหาจิตวิญญาณไทย
๗. รากแก้วของต้นไม้ใหญ่

และมิวสิควีดีโอเพลง ประกอบภาพยนตร์สารคดี
๑. ก้าวข้าม...เพื่อตามฝัน
๒. ธงชาติ

ขอเชิญรับชมภาพยนตร์สารคดีทุกเรื่อง ได้ที่  http://bit.ly/1lGGtm1
และติดตามรับชมภาพถ่าย และเรื่องราวเบื้องหลังการถ่ายทำ ดาวน์โหลดเพลงประกอบภาพยนตร์สารคดี ได้ที่ www.kaokam.com

Tags: ก้าวข้าม...เพื่อตามฝัน

เส้นทางมาวิทยาลัย (Google Map)
googlemap
- เข้า-ออก จากระบบเครือข่าย
- สถานะเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต
เปลี่ยนรหัสผ่านผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต
- ลงทะเบียน Mac Address
- ติดต่อทีมงาน ICT (แจ้งซ่อมแซม)
- สมัครสมาชิกชมรมศิษย์เก่าฯ hot-kapook2

 เกี่ยวกับวิทยาลัย
- ประวัติความเป็นมา
- ทำเนียบผู้บริหาร
- ข้อมูลบุคลากร
- ข้อมูลนักเรียน
- ข้อมูลหลักสูตร
- ข้อมูลอาคารสถานที่
- ข้อมูลงบประมาณ
- ข้อมูลตลาดแรงงาน
- ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
 หน่วยงานภายใน
- ฝ่ายวิชาการ
- ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
- ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
- ฝ่ายบริหารทรัพยากร
flowers

 หน่วยงานต้นสังกัด
- รัฐบาลไทย
- กระทรวงศึกษาธิการ
- สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- สำนักอำนวยการ
- สำนักพัฒนาสมรรถนะฯ
- สำนักนโยบายและแผนฯ
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนฯ
- สถาบันการอาชีวศึกษา

สถานศึกษาใน อศจ.กาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
- วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
- วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
- วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี