วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ เข้าให้ความช่วยเหลือผู้ปกครองของนักศึกษาที่ป่วยเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบ

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

6773(8 ก.ย. 57) วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ นำโดยนายสมพงษ์ แสนบุตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ คณะผู้บริหาร คณะครู ได้เข้าให้ความช่วยเหลือแก่บิดาของนายพงษ์ศักดิ์ สอนจำปา นักศึกษาแผนกวิชาช่างยนต์ ที่ป่วยเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบ โดยได้นำเงินบริจาคและเครื่องอุปโภค บริโภค จำนวนหนึ่งเข้ามอบให้เพื่อบรรเทาความลำบาก

ที่บ้านเลขที่ 42 หมู่ 10 บ้านดงเมือง ต.ลำพาน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นายสมพงษ์ แสนบุตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน นักศึกษา ได้นำเงินทุนการศึกษา และเครื่องอุปโภค บริโภค ที่ได้รับการบริจากจากบุคลากรและนักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ เข้ามอบให้ผู้ปกครองของนายพงษ์ศักดิ์ สอนจำปา ซึ่งเป็นนักศึกษาของแผนกวิชาช่างยนต์ ที่ป่วยเป็นโรคเส้นเลือดในสมองตีบ ไม่สามารถไปทำงานตามปกติได้ จึงทำให้นายพงษ์ศักดิ์ สอนจำปา นักศึกษาแผนกช่างยนต์ผู้เป็นบุตร ได้หยุดมาเรียน เพื่อไปทำงานต่างจังหวัด เพื่อหาเงินมารักษาอาการป่วยของผู้เป็นบิดา เมื่ออาจารย์ที่ปรึกษาได้ติดตามข้อมูลของนักศึกษาที่ขาดเรียน และได้ทราบเรื่องดังกล่าว จึงแจ้งผู้บริหารของวิทยาลัยฯ เพื่อเข้าให้การช่วยเหลือโดยด่วน โดยเบื้องต้น วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ได้มอบทุนการศึกษาจำนวนหนึ่ง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเรียน และประสานงานไปยังนายพงษ์ศักดิ์ สอนจำปา ให้กลับเข้ามาเรียนตามปกติแล้ว 

Tags: ช่วยเหลือผู้ปกครอง

เส้นทางมาวิทยาลัย (Google Map)
googlemap
- เข้า-ออก จากระบบเครือข่าย
- สถานะเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต
เปลี่ยนรหัสผ่านผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต
- ลงทะเบียน Mac Address
- ติดต่อทีมงาน ICT (แจ้งซ่อมแซม)
- สมัครสมาชิกชมรมศิษย์เก่าฯ hot-kapook2

 เกี่ยวกับวิทยาลัย
- ประวัติความเป็นมา
- ทำเนียบผู้บริหาร
- ข้อมูลบุคลากร
- ข้อมูลนักเรียน
- ข้อมูลหลักสูตร
- ข้อมูลอาคารสถานที่
- ข้อมูลงบประมาณ
- ข้อมูลตลาดแรงงาน
- ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
 หน่วยงานภายใน
- ฝ่ายวิชาการ
- ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
- ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
- ฝ่ายบริหารทรัพยากร
flowers

 หน่วยงานต้นสังกัด
- รัฐบาลไทย
- กระทรวงศึกษาธิการ
- สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- สำนักอำนวยการ
- สำนักพัฒนาสมรรถนะฯ
- สำนักนโยบายและแผนฯ
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนฯ
- สถาบันการอาชีวศึกษา

สถานศึกษาใน อศจ.กาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
- วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
- วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
- วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี