วิทยาลัยฯ จัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเฉพาะทางให้กับประชาชนผู้ว่างงาน

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

10660229 616793151771860 1131697555724838861 nวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ จัดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเฉพาะทางให้กับประชาชนผู้ว่างงาน วิชาการสานตะกร้าพลากติก จำนวน 2 รุ่น ในระหว่างวันที่ 23-31 สิงหาคม 2557 ณ เทศบาลตำบลยางตลาด โดยมีนายสัมฤทธิ์  ดุลยะลา  รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เดินทางไปเป็นประธานเปิดโครงการฯ ซึ่งได้รับความสนใจมีประชาชนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวนมาก

 

417

10420113 616793431771832 1921564850920179123 n

10462471 616793411771834 7395517446453353540 n

10616309 616793061771869 1036172247009198740 n

10646678 616793335105175 1335440864078372210 n

10646766 616793018438540 8709755066109775926 n

 

Tags: โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเฉพาะทาง วิชาการสานตะกร้าพลากติก

เส้นทางมาวิทยาลัย (Google Map)
googlemap
- เข้า-ออก จากระบบเครือข่าย
- สถานะเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต
เปลี่ยนรหัสผ่านผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต
- ลงทะเบียน Mac Address
- ติดต่อทีมงาน ICT (แจ้งซ่อมแซม)
- สมัครสมาชิกชมรมศิษย์เก่าฯ hot-kapook2

 เกี่ยวกับวิทยาลัย
- ประวัติความเป็นมา
- ทำเนียบผู้บริหาร
- ข้อมูลบุคลากร
- ข้อมูลนักเรียน
- ข้อมูลหลักสูตร
- ข้อมูลอาคารสถานที่
- ข้อมูลงบประมาณ
- ข้อมูลตลาดแรงงาน
- ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
 หน่วยงานภายใน
- ฝ่ายวิชาการ
- ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
- ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
- ฝ่ายบริหารทรัพยากร
flowers

 หน่วยงานต้นสังกัด
- รัฐบาลไทย
- กระทรวงศึกษาธิการ
- สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- สำนักอำนวยการ
- สำนักพัฒนาสมรรถนะฯ
- สำนักนโยบายและแผนฯ
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนฯ
- สถาบันการอาชีวศึกษา

สถานศึกษาใน อศจ.กาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
- วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
- วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
- วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี