ผู้บริหารวิทยาลัยฯ ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

messageImage 1475635425325เช้าวันนี้ (5 ต.ค. 2559) นายสมพงษ์ แสนบุตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ประกอบด้วย นายบัณฑิตย์ ปิตานุวัฒน์ รองฯฝ่ายวิชาการ , นายปกรณ์ ฉายถวิล รองฯฝ่ายบริหารทรัพยากร และนางเพ็ญแข พิมพิไสย รองฯฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เข้ามอบช่อดอกไม้ แสดงความยินดีกับ นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ในโอกาสเข้ามารับตำแหน่งใหม่

โดย นายสมพงษ์ แสนบุตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ได้เป็นตัวแทนวิทยาลัยฯ กล่าวแสดงความยินดี และพร้อมจะสนับสนุนนโยบายต่างๆ ของจังหวัดกาฬสินธุ์อย่างต่อเนื่อง ทั้งโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ที่ได้ส่งคณะครู และนักศึกษา ออกให้บริการหลากหลายสาขาอาชีพ เช่น บริการเสริมสวย-ตัดผมชาย , บริการนวดแผนไทย , บริการสอนขับรถยนต์ , บริการสอนทำอาหาร-ขนม บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน , บริการซ่อมเครื่องจักรการเกษตร เป็นต้น

messageImage 1475635398503

messageImage 1475635482709

 

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
งานประชาสัมพันธ์

Tags: ผู้บริหาร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

เส้นทางมาวิทยาลัย (Google Map)
googlemap
- เข้า-ออก จากระบบเครือข่าย
- สถานะเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต
เปลี่ยนรหัสผ่านผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต
- ลงทะเบียน Mac Address
- ติดต่อทีมงาน ICT (แจ้งซ่อมแซม)
- สมัครสมาชิกชมรมศิษย์เก่าฯ hot-kapook2

 เกี่ยวกับวิทยาลัย
- ประวัติความเป็นมา
- ทำเนียบผู้บริหาร
- ข้อมูลบุคลากร
- ข้อมูลนักเรียน
- ข้อมูลหลักสูตร
- ข้อมูลอาคารสถานที่
- ข้อมูลงบประมาณ
- ข้อมูลตลาดแรงงาน
- ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
 หน่วยงานภายใน
- ฝ่ายวิชาการ
- ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
- ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
- ฝ่ายบริหารทรัพยากร
flowers

 หน่วยงานต้นสังกัด
- รัฐบาลไทย
- กระทรวงศึกษาธิการ
- สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- สำนักอำนวยการ
- สำนักพัฒนาสมรรถนะฯ
- สำนักนโยบายและแผนฯ
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนฯ
- สถาบันการอาชีวศึกษา

สถานศึกษาใน อศจ.กาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
- วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
- วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
- วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี