กิจกรรม วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

13876448 990196634431508 4276861543854455915 nวันที่ 29 ก.ค. 59 วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรม วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559  มีกิจกรรมต่างๆ เช่น การแต่งกายแบบไทย อาหารไทย ประกวดคัดไทย อ่านไทย โดยมีนายสมพงษ์ แสนบุตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธี

13872759 990196467764858 7393388063149451825 n

13872760 990196544431517 7001841233937358204 n

13891883 990196504431521 8749770070111060259 n

13669572 990196581098180 4516886985182455382 n

10402918 990196651098173 906666362297532101 n

13879187 990197081098130 6434138276266044076 n

13872760 990197027764802 5326770766791577569 n

13876315 990196797764825 3312444991063268891 n

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
งานประชาสัมพันธ์
ขอบคุณภาพจากรองฯบัณฑิตย์ ปิตานุวัฒน์

Tags: วันภาษาไทยแห่งชาติ

เส้นทางมาวิทยาลัย (Google Map)
googlemap
- เข้า-ออก จากระบบเครือข่าย
- สถานะเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต
เปลี่ยนรหัสผ่านผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต
- ลงทะเบียน Mac Address
- ติดต่อทีมงาน ICT (แจ้งซ่อมแซม)
- สมัครสมาชิกชมรมศิษย์เก่าฯ hot-kapook2

 เกี่ยวกับวิทยาลัย
- ประวัติความเป็นมา
- ทำเนียบผู้บริหาร
- ข้อมูลบุคลากร
- ข้อมูลนักเรียน
- ข้อมูลหลักสูตร
- ข้อมูลอาคารสถานที่
- ข้อมูลงบประมาณ
- ข้อมูลตลาดแรงงาน
- ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
 หน่วยงานภายใน
- ฝ่ายวิชาการ
- ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
- ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
- ฝ่ายบริหารทรัพยากร
flowers

 หน่วยงานต้นสังกัด
- รัฐบาลไทย
- กระทรวงศึกษาธิการ
- สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- สำนักอำนวยการ
- สำนักพัฒนาสมรรถนะฯ
- สำนักนโยบายและแผนฯ
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนฯ
- สถาบันการอาชีวศึกษา

สถานศึกษาใน อศจ.กาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
- วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
- วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
- วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี