เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

13599893 781639765305262 7991876769031939429 nวันนี้ (๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙) วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ โดยนายสมพงษ์ แสนบุตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จพระราชดำเนิน ทรงวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ และทรงเปิดอาคาร “เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเจริญพระชนมายุ ๖๐ พรรษา” สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยพร้อมใจกันโบกธงและเปล่งคำว่า “ทรงพระเจริญ” ตลอดเวลาที่ทรงเสด็จฯ  

 

13557745 1182007978517807 3338078675701152251 n

13592201 1182008125184459 8522230466531392716 n

13626362 781639798638592 8951531524379108368 n

13567464 1182008258517779 1060002501301846566 n

13495192 1182007875184484 7445503278158122858 n

 

ตระกูล ภูพวงเพชร /รายงาน
งานประชาสัมพันธ์
ขอบคุณภาพจากคณะบุคลากร

Tags: สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เส้นทางมาวิทยาลัย (Google Map)
googlemap
- เข้า-ออก จากระบบเครือข่าย
- สถานะเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต
เปลี่ยนรหัสผ่านผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต
- ลงทะเบียน Mac Address
- ติดต่อทีมงาน ICT (แจ้งซ่อมแซม)
- สมัครสมาชิกชมรมศิษย์เก่าฯ hot-kapook2

 เกี่ยวกับวิทยาลัย
- ประวัติความเป็นมา
- ทำเนียบผู้บริหาร
- ข้อมูลบุคลากร
- ข้อมูลนักเรียน
- ข้อมูลหลักสูตร
- ข้อมูลอาคารสถานที่
- ข้อมูลงบประมาณ
- ข้อมูลตลาดแรงงาน
- ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
 หน่วยงานภายใน
- ฝ่ายวิชาการ
- ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
- ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
- ฝ่ายบริหารทรัพยากร
flowers

 หน่วยงานต้นสังกัด
- รัฐบาลไทย
- กระทรวงศึกษาธิการ
- สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- สำนักอำนวยการ
- สำนักพัฒนาสมรรถนะฯ
- สำนักนโยบายและแผนฯ
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนฯ
- สถาบันการอาชีวศึกษา

สถานศึกษาใน อศจ.กาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
- วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
- วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
- วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี