กองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ คว้ารางวัลชนะเลิศ การประกวดระเบียบแถวลูกเสือเนตรนารี ประจำปี 2559

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

13582483 1044176862296633 547735900 oลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน 1,200 คน ร่วมพิธีสวนสนามและ ทบทวนคำปฏิญาณ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2559

เมื่อเวลา 09.30 น. วันนี้ (1 กรกฎาคม 2559) นายวินัย วิทยานุกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราชการ 2559 ซึ่งสำนักงานลูกเสือจังหวัดกาฬสินธุ์ จัดขึ้นที่สนามกีฬากลางจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือแห่งชาติ และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 โดยมีกองลูกเสือจากทุกสังกัดในจังหวัดกาฬสินธุ์เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ จำนวน 1,200 คน โอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้มอบเกียรติบัตรให้กองลูกเสือที่เข้าร่วมประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และ ระดับจังหวัด

โดยกองลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2559 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีนายสมพงษ์ แสนบุตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ เข้ารับมอบรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์

นายกิตติพศ พลพิลา ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 กล่าวว่า วันที่ 1 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงจัดตั้งกองลูกเสือ ที่โรงเรียนมหาดเล็กหลวง(โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย) เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2454 ประเทศไทยจึงนับว่าเป็นประเทศที่ 3 ของโลก ที่มีกิจการลูกเสือ ลูกเสือเป็นองค์การสากลและมีความสัมพันธ์กันทั่วโลก โดยใช้กฎของลูกเสือ 10 ประการ ผูกสัมพันธ์กันได้ไม่เว้นเชื้อชาติใด ศาสนาใดทั้งสิ้น ถือว่าลูกเสือทั่วโลกเป็นพี่น้องกัน

0107 01

0107 04

13509116 1014831685237909 5280444043425530630 n

182329

ตระกูล  ภูพวงเพชร /รายงาน
งานประชาสัมพันธ์

Tags: กิจการนักเรียน ลูกเสือวิสามัญ กองลูกเสือวิสามัญ

เส้นทางมาวิทยาลัย (Google Map)
googlemap
- เข้า-ออก จากระบบเครือข่าย
- สถานะเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต
เปลี่ยนรหัสผ่านผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต
- ลงทะเบียน Mac Address
- ติดต่อทีมงาน ICT (แจ้งซ่อมแซม)
- สมัครสมาชิกชมรมศิษย์เก่าฯ hot-kapook2

 เกี่ยวกับวิทยาลัย
- ประวัติความเป็นมา
- ทำเนียบผู้บริหาร
- ข้อมูลบุคลากร
- ข้อมูลนักเรียน
- ข้อมูลหลักสูตร
- ข้อมูลอาคารสถานที่
- ข้อมูลงบประมาณ
- ข้อมูลตลาดแรงงาน
- ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
 หน่วยงานภายใน
- ฝ่ายวิชาการ
- ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
- ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
- ฝ่ายบริหารทรัพยากร
flowers

 หน่วยงานต้นสังกัด
- รัฐบาลไทย
- กระทรวงศึกษาธิการ
- สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- สำนักอำนวยการ
- สำนักพัฒนาสมรรถนะฯ
- สำนักนโยบายและแผนฯ
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนฯ
- สถาบันการอาชีวศึกษา

สถานศึกษาใน อศจ.กาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
- วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
- วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
- วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี