ต้อนรับคณะกรรมการประเมินกองคณะกรรมการประเมินกองลูกเสือวิสามัญ

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

kpc news 8122558-1เช้าวันนี้ นายสมพงษ์ แสนบุตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ นำคณะผู้กำกับกองลูกเสือวิสามัญ ลูกเสือพี่เลี้ยง นายหมู่ รองนายหมู่ และลูกเสือวิสามัญ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินกองลูกเสือวิสามัญ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี เป็นประธานคณะกรรมการฯ ประเมินในครั้งนี้ เพื่อหาตัวแทนจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าประกวดกองลูกเสือวิสามัญในระดับภาคต่อไป

 

kpc news 8122558-2

kpc news 8122558-3

kpc news 8122558-4

kpc news 8122558-5

kpc news 8122558-6

kpc news 8122558-7

kpc news 8122558-8

kpc news 8122558-9

kpc news 8122558-10

kpc news 8122558-11

kpc news 8122558-12

kpc news 8122558-12

kpc news 8122558-13

kpc news 8122558-15

kpc news 8122558-14

 

ตระกูล ภูพวงเพชร ข่าว/ภาพ

Tags: วิชาการ ลูกเสือวิสามัญ คณะกรรมการประเมินกองลูกเสือวิสามัญ

เส้นทางมาวิทยาลัย (Google Map)
googlemap
- เข้า-ออก จากระบบเครือข่าย
- สถานะเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต
เปลี่ยนรหัสผ่านผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต
- ลงทะเบียน Mac Address
- ติดต่อทีมงาน ICT (แจ้งซ่อมแซม)
- สมัครสมาชิกชมรมศิษย์เก่าฯ hot-kapook2

 เกี่ยวกับวิทยาลัย
- ประวัติความเป็นมา
- ทำเนียบผู้บริหาร
- ข้อมูลบุคลากร
- ข้อมูลนักเรียน
- ข้อมูลหลักสูตร
- ข้อมูลอาคารสถานที่
- ข้อมูลงบประมาณ
- ข้อมูลตลาดแรงงาน
- ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
 หน่วยงานภายใน
- ฝ่ายวิชาการ
- ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
- ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
- ฝ่ายบริหารทรัพยากร
flowers

 หน่วยงานต้นสังกัด
- รัฐบาลไทย
- กระทรวงศึกษาธิการ
- สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- สำนักอำนวยการ
- สำนักพัฒนาสมรรถนะฯ
- สำนักนโยบายและแผนฯ
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนฯ
- สถาบันการอาชีวศึกษา

สถานศึกษาใน อศจ.กาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
- วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
- วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
- วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี