โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 และ การจัดทำรายงานการประเมินตนเองรายบุคคลและสาขาวิชา

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

DSCF8413วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 และ การจัดทำรายงานการประเมินตนเองรายบุคคลและสาขาวิชา ในวันที่ 16 ต.ค. 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ โดยมีนายสัมฤทธิ์ ดุลยะลา รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เป็นประธานในพิธี 

 

DSCF8377

DSCF8379

DSCF8389

 

คลิกชมภาพทั้งหมดได้ที่นี่ค่ะ

Tags: แผนงาน ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559 การจัดทำรายงานการประเมินตนเองรายบุคคลและสาขาวิชา

เส้นทางมาวิทยาลัย (Google Map)
googlemap
- เข้า-ออก จากระบบเครือข่าย
- สถานะเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต
เปลี่ยนรหัสผ่านผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต
- ลงทะเบียน Mac Address
- ติดต่อทีมงาน ICT (แจ้งซ่อมแซม)
- สมัครสมาชิกชมรมศิษย์เก่าฯ hot-kapook2

 เกี่ยวกับวิทยาลัย
- ประวัติความเป็นมา
- ทำเนียบผู้บริหาร
- ข้อมูลบุคลากร
- ข้อมูลนักเรียน
- ข้อมูลหลักสูตร
- ข้อมูลอาคารสถานที่
- ข้อมูลงบประมาณ
- ข้อมูลตลาดแรงงาน
- ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
 หน่วยงานภายใน
- ฝ่ายวิชาการ
- ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
- ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
- ฝ่ายบริหารทรัพยากร
flowers

 หน่วยงานต้นสังกัด
- รัฐบาลไทย
- กระทรวงศึกษาธิการ
- สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- สำนักอำนวยการ
- สำนักพัฒนาสมรรถนะฯ
- สำนักนโยบายและแผนฯ
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนฯ
- สถาบันการอาชีวศึกษา

สถานศึกษาใน อศจ.กาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
- วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
- วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
- วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี