แสดง #
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ จับมือเอกชนพัฒนาช่างซ่อมตัวถังและสีรถยนต์เข้าสู่ตลาดแรงงานอาเซียน Trakol Phupuangpet 1126
การขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ Trakol Phupuangpet 996
อบรมเตรียมความพร้อมสถานศึกษา เพื่อรองรับการประเมินรอบ 4 ของ สมศ. Trakol Phupuangpet 1450
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ Trakol Phupuangpet 875
พิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า Trakol Phupuangpet 871
พิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2558 Trakol Phupuangpet 1023
ถวายราชสักการะวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2559 Trakol Phupuangpet 1633
วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ นำทีมช่างออกให้บริการประชาชนที่ อ.ดอนจาน Trakol Phupuangpet 1688
ต้อนรับคณะกรรมการประเมินกองคณะกรรมการประเมินกองลูกเสือวิสามัญ Trakol Phupuangpet 1639
ลงนามถวายพระพร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558 Trakol Phupuangpet 1665

Tags: ข่าวประชาสัมพันธ์,

เส้นทางมาวิทยาลัย (Google Map)
googlemap
- เข้า-ออก จากระบบเครือข่าย
- สถานะเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต
เปลี่ยนรหัสผ่านผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต
- ลงทะเบียน Mac Address
- ติดต่อทีมงาน ICT (แจ้งซ่อมแซม)
- สมัครสมาชิกชมรมศิษย์เก่าฯ hot-kapook2

 เกี่ยวกับวิทยาลัย
- ประวัติความเป็นมา
- ทำเนียบผู้บริหาร
- ข้อมูลบุคลากร
- ข้อมูลนักเรียน
- ข้อมูลหลักสูตร
- ข้อมูลอาคารสถานที่
- ข้อมูลงบประมาณ
- ข้อมูลตลาดแรงงาน
- ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
 หน่วยงานภายใน
- ฝ่ายวิชาการ
- ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
- ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
- ฝ่ายบริหารทรัพยากร
flowers

 หน่วยงานต้นสังกัด
- รัฐบาลไทย
- กระทรวงศึกษาธิการ
- สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- สำนักอำนวยการ
- สำนักพัฒนาสมรรถนะฯ
- สำนักนโยบายและแผนฯ
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนฯ
- สถาบันการอาชีวศึกษา

สถานศึกษาใน อศจ.กาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
- วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
- วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
- วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี