ประเมินลูกเสือวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์

Posted in คลิปข่าวที่น่าสนใจ

kpcnews08122558เช้าวันที่ 8 ธ.ค. 58 ที่วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ นายสมพงษ์ แสนบุตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ นำคณะผู้กำกับกองลูกเสือวิสามัญ ลูกเสือพี่เลี้ยง นายหมู่ รองนายหมู่ และลูกเสือวิสามัญ ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินกองลูกเสือ­วิสามัญ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีนางทิพย์วรรณ อู่ทรัพย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี เป็นประธานคณะกรรมการฯ ประเมินในครั้งนี้ เพื่อหาตัวแทนจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าประกวดกองลูกเสือวิสามัญในระดับภาคต่อ­ไป 

คลิกชมคลิปข่าวได้ที่นี่

Tags: ลูกเสือวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ลูกเสือ­วิสามัญ

เส้นทางมาวิทยาลัย (Google Map)
googlemap
- เข้า-ออก จากระบบเครือข่าย
- สถานะเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต
เปลี่ยนรหัสผ่านผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต
- ลงทะเบียน Mac Address
- ติดต่อทีมงาน ICT (แจ้งซ่อมแซม)
- สมัครสมาชิกชมรมศิษย์เก่าฯ hot-kapook2

 เกี่ยวกับวิทยาลัย
- ประวัติความเป็นมา
- ทำเนียบผู้บริหาร
- ข้อมูลบุคลากร
- ข้อมูลนักเรียน
- ข้อมูลหลักสูตร
- ข้อมูลอาคารสถานที่
- ข้อมูลงบประมาณ
- ข้อมูลตลาดแรงงาน
- ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
 หน่วยงานภายใน
- ฝ่ายวิชาการ
- ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
- ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
- ฝ่ายบริหารทรัพยากร
flowers

 หน่วยงานต้นสังกัด
- รัฐบาลไทย
- กระทรวงศึกษาธิการ
- สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- สำนักอำนวยการ
- สำนักพัฒนาสมรรถนะฯ
- สำนักนโยบายและแผนฯ
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนฯ
- สถาบันการอาชีวศึกษา

สถานศึกษาใน อศจ.กาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
- วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
- วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
- วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี