เผยคนไทยเสียเวลาใช้เน็ต 1 ใน 3 ของวัน แถม 75% ไม่เคยเปลี่ยนพาสเวิร์ด

Posted in เกร็ดความรู้เกี่ยวกับ IT

EyWwB5WU57MYnKOuFBrBu6BREEt9Q1isgDwlHzujduopwkxt5IiS13

สพธอ.เผยผลสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยปี 2557 พบคนใช้อินเทอร์เน็ต 7.2 ชั่วโมงต่อวัน หรือเกือบ 1 ใน 3 ของวัน ขณะที่กว่า 75% ระบุว่า ไม่เคยเปลี่ยนพาสเวิร์ดเลย ถือเป็นภัยที่สุ่มเสี่ยงในโลกออนไลน์... นางเมธินี เทพมณี ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เปิดเผยว่า ประเทศไทยมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ต ติดอันดับที่ 67 ของโลก ในแถบเอเชีย รองจากสิงคโปร์ บรูไน และมาเลเชีย เนื่องจากประเทศไทยพยายามขับเคลื่อนให้ผู้ใช้ในพื้นที่ห่างไกลได้เข้าถึงอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง หรือบรอดแบนด์

ด้าน นางสุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. เปิดเผยว่า ผลสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2557 พบว่า อินเทอร์เน็ตเพิ่มบทบาทในการใช้ชีวิตประจำวันของคนไทยมากขึ้นกว่าเดิมมาก โดยปี 2556 การใช้อินเทอร์เน็ตเฉลี่ย 32.3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือประมาณ 4.6 ชั่วโมงต่อวัน/ ปี 2557 เพิ่มขึ้นเป็น 50.4 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือใช้ประมาณ 7.2 ชั่วโมงต่อวัน หรือคนใช้เวลาเกือบ 1 ใน 3 ของวัน เพื่อใช้งานอินเทอร์เน็ต นอกจากนี้ ยังพบว่า กลุ่มเพศที่สามมีจำนวนชั่วโมงการใช้งานอินเทอร์เน็ตสูง โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 62.1 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

อย่างไรก็ตาม ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตชาวไทยมีการใช้งานอินเทอร์เน็ตตลอดเวลา โดยในแต่ละช่วงเวลาจะมีพฤติกรรมการใช้ในอุปกรณ์ที่แตกต่างกันไป โดยสมาร์ทโฟนเป็นอุปกรณ์ที่มีการใช้งานสูงเกือบทั้งวัน เฉลี่ย 6.6 ชั่วโมงต่อวัน ส่วนการใช้งานสมาร์ททีวี ในยุคทีวีดิจิตอลระยะเริ่มต้น พบว่ามีราว 8.4% ของผู้ตอบแบบสำรวจดังกล่าวที่ใช้อุปกรณ์นี้ และกลุ่มผู้ใช้งานมีการใช้งานเฉลี่ย 3.4 ชั่วโมงต่อวัน

นอกจากนี้ จากการสำรวจดังกล่าวยังพบว่า 75% ไม่เคยเปลี่ยนพาสเวิร์ดต่างๆ ในอินเทอร์เน็ตเลย ส่วนพฤติกรรมการใช้สังคมออนไลน์ หรือโซเชียลเน็ตเวิร์ก 5 อันดับนั้น เฟซบุ๊ก ครองแชมป์ด้วยสัดส่วน 93.7% ไลน์ 86.9% กูเกิลพลัส 34.5% อินสตาแกรม 34% และทวิตเตอร์ 16.1%

ส่วนพฤติกรรมฮิตตามกระแสที่สุ่มเสี่ยงโดยผู้ใช้ไม่รู้ตัว มีถึง 9 อันดับ โดยสิ่งที่เสี่ยงที่สุด คือ เช็กอินเพื่อบอกสถานที่ สูงถึง 71.5% แชร์รูปในสถานะสาธารณะ 70.7% โชว์สถานะเป็นสาธารณะ 62.3% ไม่เปลี่ยนรหัสผ่านทุก 3 เดือน 57.5% ให้ข้อมูลส่วนตัวกับเว็บไซต์ที่ใช้บริการ 45.8% ไม่กำหนดสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล 36.4% ไม่ตรวจสอบการแชร์ ส่งต่อภาพ ข้อความก่อนส่งต่อ 9.9% และบอกรหัสผ่านให้กับผู้อื่น 8.1%.

เส้นทางมาวิทยาลัย (Google Map)
googlemap
- เข้า-ออก จากระบบเครือข่าย
- สถานะเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต
เปลี่ยนรหัสผ่านผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต
- ลงทะเบียน Mac Address
- ติดต่อทีมงาน ICT (แจ้งซ่อมแซม)
- สมัครสมาชิกชมรมศิษย์เก่าฯ hot-kapook2

 เกี่ยวกับวิทยาลัย
- ประวัติความเป็นมา
- ทำเนียบผู้บริหาร
- ข้อมูลบุคลากร
- ข้อมูลนักเรียน
- ข้อมูลหลักสูตร
- ข้อมูลอาคารสถานที่
- ข้อมูลงบประมาณ
- ข้อมูลตลาดแรงงาน
- ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
 หน่วยงานภายใน
- ฝ่ายวิชาการ
- ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
- ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
- ฝ่ายบริหารทรัพยากร
flowers

 หน่วยงานต้นสังกัด
- รัฐบาลไทย
- กระทรวงศึกษาธิการ
- สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- สำนักอำนวยการ
- สำนักพัฒนาสมรรถนะฯ
- สำนักนโยบายและแผนฯ
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนฯ
- สถาบันการอาชีวศึกษา

สถานศึกษาใน อศจ.กาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
- วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
- วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
- วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี