แนะนำเว็บไซต์สแกนไวรัสออนไลน์ โดยไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม

Posted in เกร็ดความรู้เกี่ยวกับ IT

online virus scanเนื่องจากปัจจุบันได้มีไวรัสและมัลแวร์ระบาดผ่านเว็บไซต์ โดยช่องทางหลักจะผ่านโซเชียลมีเดียยอดนิยม คือ Facebook จึงทำให้คอมพิวเตอร์หรือสมาร์ทโฟนของสมาชิกผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตของวิทยาลัยฯ ทำงานช้า ใช้งานอินเทอร์เน็ตไม่ได้บ้าง และเข้าใช้งาน Browser ต่างๆ ไม่ได้ งานศูนย์ข้อมูลฯ จึงได้รวบรวมเว็บไซต์ที่ใช้สแกนไวรัสออนไลน์ ที่สามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นได้ หรือสามารถแจ้งเจ้าหน้าที่งานศูนย์ข้อมูลฯ ให้ดำเนินการแก้ไขให้ได้เช่นกัน

1. ESET Online Scanner

2. Bitdefender QuickScan

3. McAfee Security Scan

4. HouseCall Free Online Virus Scan

5. Norton Security Scan

6. Kaspersky Anti-Virus

* สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ โทร.043-812101-2 หรือ แจ้งซ่อมได้ที่หน้าเว็บไซต์วิทยาลัยฯ

 

Tags: สแกนไวรัสออนไลน์ ไวรัสและมัลแวร์ Facebook

เส้นทางมาวิทยาลัย (Google Map)
googlemap
- เข้า-ออก จากระบบเครือข่าย
- สถานะเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต
เปลี่ยนรหัสผ่านผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต
- ลงทะเบียน Mac Address
- ติดต่อทีมงาน ICT (แจ้งซ่อมแซม)
- สมัครสมาชิกชมรมศิษย์เก่าฯ hot-kapook2

 เกี่ยวกับวิทยาลัย
- ประวัติความเป็นมา
- ทำเนียบผู้บริหาร
- ข้อมูลบุคลากร
- ข้อมูลนักเรียน
- ข้อมูลหลักสูตร
- ข้อมูลอาคารสถานที่
- ข้อมูลงบประมาณ
- ข้อมูลตลาดแรงงาน
- ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
 หน่วยงานภายใน
- ฝ่ายวิชาการ
- ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
- ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
- ฝ่ายบริหารทรัพยากร
flowers

 หน่วยงานต้นสังกัด
- รัฐบาลไทย
- กระทรวงศึกษาธิการ
- สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- สำนักอำนวยการ
- สำนักพัฒนาสมรรถนะฯ
- สำนักนโยบายและแผนฯ
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนฯ
- สถาบันการอาชีวศึกษา

สถานศึกษาใน อศจ.กาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
- วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
- วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
- วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี