ปฏิทินกิจกรรม

Flat View
ดูรายปี
มุมมองรายเดือน
ดูรายเดือน
Weekly View
ดูรายสัปดาห์
Daily View
ในวันนี้
Search
ค้นหา

มุมมองรายเดือน

กรกฎาคม 2022
     กรกฎาคม 2022
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
26 26 27 28 29 30
  1 เพิ่มกิจกรรม
  2 เพิ่มกิจกรรม
27
  3 เพิ่มกิจกรรม
  4 เพิ่มกิจกรรม
  5 เพิ่มกิจกรรม
  6 เพิ่มกิจกรรม
  7 เพิ่มกิจกรรม
  8 เพิ่มกิจกรรม
  9 เพิ่มกิจกรรม
28
  10 เพิ่มกิจกรรม
  11 เพิ่มกิจกรรม
  12 เพิ่มกิจกรรม
  13 เพิ่มกิจกรรม
  14 เพิ่มกิจกรรม
  15 เพิ่มกิจกรรม
  16 เพิ่มกิจกรรม
29
  17 เพิ่มกิจกรรม
  18 เพิ่มกิจกรรม
  19 เพิ่มกิจกรรม
  20 เพิ่มกิจกรรม
  21 เพิ่มกิจกรรม
  22 เพิ่มกิจกรรม
  23 เพิ่มกิจกรรม
30
  24 เพิ่มกิจกรรม
  25 เพิ่มกิจกรรม
  26 เพิ่มกิจกรรม
  27 เพิ่มกิจกรรม
  28 เพิ่มกิจกรรม
  29 เพิ่มกิจกรรม
  30 เพิ่มกิจกรรม
31
  31 เพิ่มกิจกรรม
1 2 3 4 5 6

ปฏิทินกิจกรมวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์

ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหาร วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์

แสดงกิจกรรมจากทุกประเภท


เส้นทางมาวิทยาลัย (Google Map)
googlemap
- เข้า-ออก จากระบบเครือข่าย
- สถานะเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต
เปลี่ยนรหัสผ่านผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต
- ลงทะเบียน Mac Address
- ติดต่อทีมงาน ICT (แจ้งซ่อมแซม)
- สมัครสมาชิกชมรมศิษย์เก่าฯ hot-kapook2

 เกี่ยวกับวิทยาลัย
- ประวัติความเป็นมา
- ทำเนียบผู้บริหาร
- ข้อมูลบุคลากร
- ข้อมูลนักเรียน
- ข้อมูลหลักสูตร
- ข้อมูลอาคารสถานที่
- ข้อมูลงบประมาณ
- ข้อมูลตลาดแรงงาน
- ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
 หน่วยงานภายใน
- ฝ่ายวิชาการ
- ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
- ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
- ฝ่ายบริหารทรัพยากร
flowers

 หน่วยงานต้นสังกัด
- รัฐบาลไทย
- กระทรวงศึกษาธิการ
- สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- สำนักอำนวยการ
- สำนักพัฒนาสมรรถนะฯ
- สำนักนโยบายและแผนฯ
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนฯ
- สถาบันการอาชีวศึกษา

สถานศึกษาใน อศจ.กาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
- วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
- วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
- วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี