ปฏิทินกิจกรรม

Flat View
ดูรายปี
มุมมองรายเดือน
ดูรายเดือน
Weekly View
ดูรายสัปดาห์
Daily View
ในวันนี้
Search
ค้นหา

มุมมองรายเดือน

กุมภาพันธ์ 2021
     กุมภาพันธ์ 2021
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
5 31
  1 เพิ่มกิจกรรม
  2 เพิ่มกิจกรรม
  3 เพิ่มกิจกรรม
  4 เพิ่มกิจกรรม
  5 เพิ่มกิจกรรม
  6 เพิ่มกิจกรรม
6
  7 เพิ่มกิจกรรม
  8 เพิ่มกิจกรรม
  9 เพิ่มกิจกรรม
  10 เพิ่มกิจกรรม
  11 เพิ่มกิจกรรม
  12 เพิ่มกิจกรรม
  13 เพิ่มกิจกรรม
7
  14 เพิ่มกิจกรรม
  15 เพิ่มกิจกรรม
  16 เพิ่มกิจกรรม
  17 เพิ่มกิจกรรม
  18 เพิ่มกิจกรรม
  19 เพิ่มกิจกรรม
  20 เพิ่มกิจกรรม
8
  21 เพิ่มกิจกรรม
  22 เพิ่มกิจกรรม
  23 เพิ่มกิจกรรม
  24 เพิ่มกิจกรรม
  25 เพิ่มกิจกรรม
  26 เพิ่มกิจกรรม
  27 เพิ่มกิจกรรม
9
  28 เพิ่มกิจกรรม
1 2 3 4 5 6

ปฏิทินกิจกรมวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์

ปฏิทินกิจกรรมผู้บริหาร วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์

แสดงกิจกรรมจากทุกประเภท


เส้นทางมาวิทยาลัย (Google Map)
googlemap
- เข้า-ออก จากระบบเครือข่าย
- สถานะเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต
เปลี่ยนรหัสผ่านผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต
- ลงทะเบียน Mac Address
- ติดต่อทีมงาน ICT (แจ้งซ่อมแซม)
- สมัครสมาชิกชมรมศิษย์เก่าฯ hot-kapook2

 เกี่ยวกับวิทยาลัย
- ประวัติความเป็นมา
- ทำเนียบผู้บริหาร
- ข้อมูลบุคลากร
- ข้อมูลนักเรียน
- ข้อมูลหลักสูตร
- ข้อมูลอาคารสถานที่
- ข้อมูลงบประมาณ
- ข้อมูลตลาดแรงงาน
- ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
 หน่วยงานภายใน
- ฝ่ายวิชาการ
- ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
- ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
- ฝ่ายบริหารทรัพยากร
flowers

 หน่วยงานต้นสังกัด
- รัฐบาลไทย
- กระทรวงศึกษาธิการ
- สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- สำนักอำนวยการ
- สำนักพัฒนาสมรรถนะฯ
- สำนักนโยบายและแผนฯ
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนฯ
- สถาบันการอาชีวศึกษา

สถานศึกษาใน อศจ.กาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
- วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
- วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
- วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี