วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน วิชานวดไทยเพื่อสุขภาพ จำนวน 1 อัตรา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานบุคลากร โทรศัพท์ 043-812101 - 2

วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ประกาศผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาภาษาอังกฤษ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานบุคลากร โทร. 0-4381-2101-2 สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์ประกาศที่แนบมาพร้อมนี้  

วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา สนใจสมัคร ติดต่อได้ที่งานบุคลากร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-4381-2101-2 สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์ประกาศที่แนบมาพร้อมนี้ 

วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา สนใจสมัคร ติดต่อได้ที่งานบุคลากร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-4381-2101-2 สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์ประกาศที่แนบมาพร้อมนี้

วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งยามรักษาการณ์ จำนวน 1 อัตรา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานบุคลากร โทร.0-4381-2101-2 (ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศรับสมัครได้ที่ไฟล์แนบ) 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาช่างซ่อมตังถังและสีรถยนต์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานบุคลากร วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ โทร. 0-4381-2101 , 0-4381-2102 (ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศได้ที่ไฟล์แนบ)

วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาตัวถังและสีรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานบุคลากร โทร.0-4381-2101-2 (ดาวน์โหลดไฟล์ประกาศรับสมัครได้ที่ไฟล์แนบ)

วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานทะเบียน โดยให้มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้างและเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 29 พ.ค. 2560 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานบุคลากร โทร.0-4381-2102 (ดาวน์โหลดประกาศได้ที่ไฟล์แนบ)

วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียน โดยสามารถดาวน์โหลดประกาศฯ ได้ที่ไฟล์แนบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-4381-2102

วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานบริหารงานทั่วไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบุคลากร โทร.043-812102 

หน้า 1 จาก 2

เส้นทางมาวิทยาลัย (Google Map)
googlemap
- เข้า-ออก จากระบบเครือข่าย
- สถานะเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต
เปลี่ยนรหัสผ่านผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต
- ลงทะเบียน Mac Address
- ติดต่อทีมงาน ICT (แจ้งซ่อมแซม)
- สมัครสมาชิกชมรมศิษย์เก่าฯ hot-kapook2

 เกี่ยวกับวิทยาลัย
- ประวัติความเป็นมา
- ทำเนียบผู้บริหาร
- ข้อมูลบุคลากร
- ข้อมูลนักเรียน
- ข้อมูลหลักสูตร
- ข้อมูลอาคารสถานที่
- ข้อมูลงบประมาณ
- ข้อมูลตลาดแรงงาน
- ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
 หน่วยงานภายใน
- ฝ่ายวิชาการ
- ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
- ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
- ฝ่ายบริหารทรัพยากร
flowers

 หน่วยงานต้นสังกัด
- รัฐบาลไทย
- กระทรวงศึกษาธิการ
- สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- สำนักอำนวยการ
- สำนักพัฒนาสมรรถนะฯ
- สำนักนโยบายและแผนฯ
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนฯ
- สถาบันการอาชีวศึกษา

สถานศึกษาใน อศจ.กาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
- วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
- วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
- วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี