ข้อมูลฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

ข้อมูลฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา (9)

คลังข้อมูลของฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ (รับผิดชอบดูแลโดยบุคลากรประจำฝ่ายฯ)

คำสั่งวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ที่ 547/2564 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ครูเวรปฏิบัติหน้าที่รับนักเรียน นักศึกษา บริเวณหน้าประตูทางเข้าวิทยาลัยในช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา 07.00 - 08.00 น. ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 (ดาวน์โหลดคำสั่งได้ที่ไฟล์แนบ)

คำสั่งวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ที่ 546/2564 เรื่อง มอบหมายหน้าที่การอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้กับนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ประจำภาคเรียนที่ 1/2564 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2564 (ดาวน์โหลดคำสั่งได้ที่ไฟล์แนบ)

อาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬา "อาชีวศึกษากาฬสินธุ์เกมส์" เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ประกอบด้วยกีฬา 10 ประเภท ดังนี้

วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

ศูนย์อาชีวะอาสาวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์

เขียนโดย

วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ จัดตั้งศูนย์อาชีวะอาสา ตรวจรถก่อนใช้ เดินทางปลอดภัย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2559 บริการตรวจสภาพรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และบริการอื่น ๆ ฟรี ในระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2559 ณ ปั๊มน้ำมันปตท. (ห้างหุ้นส่วนจำกัดรัตนประเสริฐบริการ) บ้านเปลือย อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ (คลิกดูแผนที่ตั้งศูนย์ฯ ที่นี่)

เมื่อช่วงเช้าของวานนี้ (7 มีนาคม 2559) วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 โดยได้รับเกียรติจาก นายสมใจ เชาว์พานิช ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 เป็นประธานในพิธีฯ

วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ จัดโครงการเสริมสร้างภาวะผู้นำเขียนแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2559 ในระหว่างวันที่ 1-3 ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้งภายในและภายนอก มาบรรยายให้ความรู้เรื่องการเขียนแผนปฏิบัติการ แก่นักศึกษาตัวแทนจากสาขาวิชาต่างๆ

งานกิจการนักเรียน นักศึกษา ขอแจ้งให้นักศึกษาชาย วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ที่เกิดปี พ.ศ. 2537 ให้มาทำเรื่องขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ภายในเดือน พ.ย.นี้ ที่ อ.ฤทธิชัย ธรรมาธิกร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร.032812101, 043812102 

ให้นักศึกษากองทุน กยศ. ทั้งรายเก่าและรายใหม่ ยืนแบบยืนยันขอกู้กองทุน กยศ. ประจำภาคเรียนที่ 2/2557 ผ่านระบบ e-Studentloan ให้แล้วเสร็จภายใน วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม 2557 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานแนะแนวฯ โทร.043812101 , 0862253409

ขณะนี้งานแนะแนวได้ส่งข้อมูลผู้กู้รายใหม่ให้กับกองทุนกยศ.แล้ว วันที่ 29 ส.ค. 57 สามารถทำการเช็คยอดเงินในบัญชีได้ (แต่ยังมีนักศึกษาบางรายที่ยังไม่ส่งสัญญาฯ ทางงานแนะแนวจึงยังไม่ทำการส่งข้อมูลให้ ขอให้ส่งโดยด่วนเพื่อประโยชน์ของตัวเอง)  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานแนะแนวฯ โทร.043812101 , 0862253409

เส้นทางมาวิทยาลัย (Google Map)
googlemap
- เข้า-ออก จากระบบเครือข่าย
- สถานะเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต
เปลี่ยนรหัสผ่านผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต
- ลงทะเบียน Mac Address
- ติดต่อทีมงาน ICT (แจ้งซ่อมแซม)
- สมัครสมาชิกชมรมศิษย์เก่าฯ hot-kapook2

 เกี่ยวกับวิทยาลัย
- ประวัติความเป็นมา
- ทำเนียบผู้บริหาร
- ข้อมูลบุคลากร
- ข้อมูลนักเรียน
- ข้อมูลหลักสูตร
- ข้อมูลอาคารสถานที่
- ข้อมูลงบประมาณ
- ข้อมูลตลาดแรงงาน
- ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
 หน่วยงานภายใน
- ฝ่ายวิชาการ
- ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
- ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
- ฝ่ายบริหารทรัพยากร
flowers

 หน่วยงานต้นสังกัด
- รัฐบาลไทย
- กระทรวงศึกษาธิการ
- สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- สำนักอำนวยการ
- สำนักพัฒนาสมรรถนะฯ
- สำนักนโยบายและแผนฯ
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนฯ
- สถาบันการอาชีวศึกษา

สถานศึกษาใน อศจ.กาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
- วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
- วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
- วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี