ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ | รายงานผลการแข่งขัน

เขียนโดย 
ให้คะแนนบทความนี้
(4 โหวต)

อาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอเชิญชมการแข่งขันกีฬา "อาชีวศึกษากาฬสินธุ์เกมส์" เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 30 มิถุนายน 2560 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ ประกอบด้วยกีฬา 10 ประเภท ดังนี้

 

   ประเภทกีฬา  ผู้รับผิดชอบ  สนามแข่งขัน  ผลการแข่งขัน
2017-ฟตบอล ฟุตบอล วท.กาฬสินธุ์ สนามฟุตบอล วท.กาฬสินธุ์ -
2017-บาส บาสเกตบอล วท.เขาวง สนามกีฬากลาง จ.กาฬสินธุ์  -
2017-กรฑา กรีฑา วก.ห้วยผึ้ง สนามกีฬากลาง จ.กาฬสินธุ์  -
2017-ฟตซอล ฟุตซอล วช.กาฬสินธุ์ สนามฟุตซอล วช.กาฬสินธุ์  -
2017-วอลเล วอลเลย์บอล วก.หนองกุงศรี สนามกีฬากลาง จ.กาฬสินธุ์  -
2017-ตะกรอ เซปักตะกร้อ วก.คำม่วง สนามกีฬากลาง จ.กาฬสินธุ์  -
2017-มวย มวยไทยสมัครเล่น วช.กาฬสินธุ์ เวทีมวย วช.กาฬสินธุ์  -
2017-มวย มวยสากลสมัครเล่น  วช.กาฬสินธุ์  เวทีมวย วช.กาฬสินธุ์  -
2017-หมากลอม หมากล้อม  วก.หนองกุงศรี  ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารอำนวยการ วช.กาฬสินธุ์  -
2017-เปตอง เปตอง  วท.เขาวง  สนามกีฬากลาง จ.กาฬสินธุ์  -

 ผู้ประสานงาน : อ.สมบัติ แก้วมงคล โทร.09-7326-8309

โปรแกรมการแข่งขันกีฬาฟุตซอล ณ สนามฟุตซอล วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์

คู่ที่ ทีมแข่งขัน เวลาแข่งขัน ผลการแข่งขัน
1 วท.กาฬสินธุ์ - วก.หนองกุงศรี 10.00 น. -
2 วช.กาฬสินธุ์ - วท.เขาวง - -
3 วก.คำมวง - (ผู้ชนะคู่ที่ 1) - -
4 วก.ห้วยผึ้ง - (ผู้ชนะคู่ที่ 2) - -
5 (ผู้ชนะคู่ที่ 3) - (ผู้ชนะคู่ที่ 4) - -

โปรแกรมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลชาย ณ สนามกีฬากลาง จ.กาฬสินธุ์

คู่ที่ ทีมแข่งขัน เวลาแข่งขัน ผลการแข่งขัน
1 วช.กาฬสินธุ์ - วท.กาฬสินธุ์ 10.00 น. -
2 วท.เขาวง - วก.หนองกุงศรี - -
3 วก.คำมวง - (ผู้ชนะคู่ที่ 1) - -
4 (ผู้ชนะคู่ที่ 2) - (ผู้ชนะคู่ที่ 3) - -
- - - -

โปรแกรมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลหญิง ณ สนามกีฬากลาง จ.กาฬสินธุ์

คู่ที่ ทีมแข่งขัน เวลาแข่งขัน ผลการแข่งขัน
1 วท.กาฬสินธุ์ - วก.หนองกุงศรี 10.00 น. -
2 วช.กาฬสินธุ์ - วท.เขาวง - -
3 วก.คำมวง - (ผู้ชนะคู่ที่ 1) - -
4 (ผู้ชนะคู่ที่ 2) - (ผู้ชนะคู่ที่ 3) - -
- - - -

โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อชาย ณ สนามกีฬากลาง จ.กาฬสินธุ์

คู่ที่ ทีมแข่งขัน เวลาแข่งขัน ผลการแข่งขัน
1 วท.เขาวง - วช.กาฬสินธุ์ 10.00 น. -
2 วก.ห้วยผึ้ง - วก.หนองกุงศรี - -
3 วท.กาฬสินธุ์ - (ผู้ชนะคู่ที่ 1) - -
4 วก.คำม่วง - (ผู้ชนะคู่ที่ 2) - -
5 (ผู้ชนะคู่ที่ 3) - (ผู้ชนะคู่ที่ 4) - -

โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อหญิง ณ สนามกีฬากลาง จ.กาฬสินธุ์

คู่ที่ ทีมแข่งขัน เวลาแข่งขัน ผลการแข่งขัน
1 วก.หนองกุงศรี - วท.เขาวง 10.00 น. -
2 วช.กาฬสินธุ์ - วก.คำม่วง - -
3 วท.กาฬสินธุ์ - (ผู้ชนะคู่ที่ 1) - -
4 (ผู้ชนะคู่ที่ 2) - (ผู้ชนะคู่ที่ 3) - -
- - - -

 โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเปตองชาย ณ สนามกีฬากลาง จ.กาฬสินธุ์

คู่ที่ ทีมแข่งขัน เวลาแข่งขัน ผลการแข่งขัน
1 วก.คำม่วง - วช.กาฬสินธุ์ 09.00 น. -
2 วท.กาฬสินธุ์ - วท.เขาวง - -
3 วก.ห้วยผึ้ง - (ผู้ชนะคู่ที่ 1) - -
4 วก.หนองกุงศรี - (ผู้ชนะคู่ที่ 2) - -
5 (ผู้ชนะคู่ที่ 3) - (ผู้ชนะคู่ที่ 4) - -

โปรแกรมการแข่งขันกีฬาเปตองหญิง ณ สนามกีฬากลาง จ.กาฬสินธุ์

คู่ที่ ทีมแข่งขัน เวลาแข่งขัน ผลการแข่งขัน
1 วก.คำม่วง - วช.กาฬสินธุ์ 09.00 น. -
2 วท.กาฬสินธุ์ - วท.เขาวง - -
3 วก.ห้วยผึ้ง - (ผู้ชนะคู่ที่ 1) - -
4 วก.หนองกุงศรี - (ผู้ชนะคู่ที่ 2) - -
5 (ผู้ชนะคู่ที่ 3) - (ผู้ชนะคู่ที่ 4) - -

โปรแกรมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชาย ณ สนามฟุตบอล วท.กาฬสินธุ์

คู่ที่ ทีมแข่งขัน เวลาแข่งขัน ผลการแข่งขัน
1 วก.ห้วยผึ้ง - วก.คำม่วง 10.00 น. -
2 วท.กาฬสินธุ์ - (ผู้ชนะคู่ที่ 1) 13.30 น. -

แจ้งผลการแข่งขันได้ที่ Line id : trakol

อ่าน 1732 เวลา ปรับปรุงล่าสุดเมื่อ วัน, วันที่ เดือน ปี ชม:นาที

เส้นทางมาวิทยาลัย (Google Map)
googlemap
- เข้า-ออก จากระบบเครือข่าย
- สถานะเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
- ทดสอบความเร็วอินเทอร์เน็ต
เปลี่ยนรหัสผ่านผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ต
- ลงทะเบียน Mac Address
- ติดต่อทีมงาน ICT (แจ้งซ่อมแซม)
- สมัครสมาชิกชมรมศิษย์เก่าฯ hot-kapook2

 เกี่ยวกับวิทยาลัย
- ประวัติความเป็นมา
- ทำเนียบผู้บริหาร
- ข้อมูลบุคลากร
- ข้อมูลนักเรียน
- ข้อมูลหลักสูตร
- ข้อมูลอาคารสถานที่
- ข้อมูลงบประมาณ
- ข้อมูลตลาดแรงงาน
- ข้อมูลเศรษฐกิจและสังคม
 หน่วยงานภายใน
- ฝ่ายวิชาการ
- ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
- ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา
- ฝ่ายบริหารทรัพยากร
flowers

 หน่วยงานต้นสังกัด
- รัฐบาลไทย
- กระทรวงศึกษาธิการ
- สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- สำนักอำนวยการ
- สำนักพัฒนาสมรรถนะฯ
- สำนักนโยบายและแผนฯ
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนฯ
- สถาบันการอาชีวศึกษา

สถานศึกษาใน อศจ.กาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยเทคนิคเขาวง
- วิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์
- วิทยาลัยการอาชีพคำม่วง
- วิทยาลัยการอาชีพห้วยผึ้ง
- วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี