คุณธรรมพื้นฐาน8ประการ

ข้อมูลสารสนเทศ

Comming Soon
FM 107 MHz. R-Radio Network
http://radio.kpc.ac.th
Tel. 0-4381-5766
Link1 สำหรับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตภายนอกวิทยาลัยฯ
Link2 สำหรับผู้ใช้อินเทอร์เน็ตภายในวิทยาลัยฯ

รายการดาว์นโหลดล่าสุด

File Icon ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ.2552 (353312)
(เอกสารทั่วไป)

File Icon คู่มือทำวัตรเช้า – เย็น สำหรับพระภิกษุ สามเณร นักเรียน และประชาชนทั่วไป (305522)
(ผลงานทางวิชาการ)

File Icon รายละเอียดและเกณฑ์การแข่งขันทักษะวิชาชีพฯ สาขาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (105242)
(เอกสารทั่วไป)

File Icon คำสั่งการอยู่เวรประจำวัน เดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม 2552 (42525)
(คำสั่งการอยู่เวรประจำวัน)

File Icon คำสั่งวิทยาลัยสารพัดช่างกาฬสินธุ์ เรื่อง การอยู่เวรประจำวัน (เดือน มิ.ย.-ก.ค.2552) (40708)
(คำสั่งการอยู่เวรประจำวัน)

File Icon ตารางการแข่งขันกีฬา "ไทรงามเกมส์ ครั้งที่ 13" (28242)
(เอกสารทั่วไป)

File Icon ใบสมัครเรียนหลักสูตรระยะสั้น (9222)
(เอกสารทั่วไป)

File Icon ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งครู (4796)
(เอกสารทั่วไป)

File Icon คำสั่งฯ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน “ไทรงามเกมส์ ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2551” (2381)
(เอกสารทั่วไป)

File Icon ตารางสรุปผลการแข่งขันพิธีกร และการแข่งขันอ่านข่าวภาษาอังกฤษ (1781)
(เอกสารทั่วไป)

สถาบันการอาชีวศึกษา

ETV

SchoolNet

unicef

กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

MOE Net

สำนักงาน ก.พ.
สายงานแรงงาน

สมศ.

ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ.2552 PDF พิมพ์ อีเมล์

ระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ.2552

คลิกดาว์นโหลดได้ที่นี่

Comments (0)add
You must be logged in to a comment. Please register if you do not have an account yet.

Copyright 2007. All Rights Reserved.
busy
 
< ก่อนหน้า